tábory
  informace
  přihláška
  pokyny k platbě
  fotogalerie
  mob. telefon na DT
  ochrana osob. dat
   náš tým
  školení vedoucích
  1. turnus
  4. turnus
   fotogalerie 2019
  1. turnus
  2. turnus
  3. turnus
  4. turnus
   výcvikové tábory
Nadějkov
      informace
      přihláška
Orion Roudná
      informace
      přihláška
      fotogalerie
   školní pobyty
   ostatní akce
   dotazy
   ke stažení
  formuláře
  fotografie
  videa
   kontakt

Dárkové poukazy
Pro více informací klikněte zde...Nadějkov
Mapka cesty do Nadějkova

Zpracování osobních údajů
 1. Udělujeme tímto souhlas fi. VAMAtremp Marcela Jelínková,Příbram VII,Okružní 202,IČ 45095761, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovával tyto údaje:
  • jméno a příjmení dítěte
  • datum narození dítěte
  • bydliště dítěte
  • jména, telefonní kontakt, emailový kontakt na zákonné zástupce
  • fakturační údaje
  • rodné číslo
 2. Všechny údaje jsou nutné k organizaci tábora. Požadují je po nás oprávněné instituce (KHS, zdravotní zařízení, pojišťovna aj.) Tyto údaje musíme uchovávat po dobu 2 let, následně budou veškeré údaje důkladně smazány a anonymizovány.
 3. Dále pak souhlasím s použitím fotografií z tábora, jako součásti propagace fi. VAMAtremp Marcela Jelínková.
 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisem na adresu firmy.
 5. V případě vypovězení souhlasu je VAMAtremp Marcela Jelínková oprávněna zrušit pobyt pro dané dítě s ohledem na nemožnost splnění zákonných kritérií pro provozování tábora.
 6. Zpracování osobních údajů je prováděno Marcelou Jelínkovou a jí pověřenou osobou. Osobní údaje nejsou předávány třetí osobě,jen a pouze v případě zákonného požadavku (Krajské hyg.stanice, pojišťovna apod.).