aktuality
  změny pro rok 2020
  tábory budou
  aktuální informace
  lékařský posudek
   tábory
  informace
  přihláška
  pokyny k platbě
  fotogalerie
  mob. telefon na DT
  ochrana osob. dat
  situace COVID-19
   náš tým
  1. turnus
  3. turnus
  4. turnus
   fotogalerie 2020
  1. turnus
  2. turnus
  3. turnus
  4. turnus
   výcvikové tábory
Nadějkov
      informace
Orion Roudná
      informace
      přihláška
      fotogalerie
   školní pobyty
   ostatní akce
   dotazy
   ke stažení
  táborová dokumentace
  fotografie
  videa
   kontakt

Dárkové poukazy
Pro více informací klikněte zde...Nadějkov
Mapka cesty do Nadějkova
Letní dětské tábory v Nadějkově - elektronická přihláška

K elektronickému podání přihlášky na dětský tábor je potřeba vyplnit veškeré povinné údaje, opsat číslo z obrázku, a poté zvolit položku "Potvrdit". Povinné údaje jsou ty, které jsou nadepsány tučným písmem. Odesláním přihlášky potvrzujete též prohlášení uvedené na konci této stránky. Při správném vyplnění, vám přijde obratem potvrzovací e-mail o potvrzení přihlášky.

Po odeslání této přihlášky je ještě třeba stáhnout si v sekci ke stažení kopii Lékařského potvrzení a Prohlášení zákonných zástupců dítěte - bezinfekčnost, obě tyto písemnosti odevzdá dítě při nástupu do tábora. V sekci ke stažení najdete také informace pro rodiče a seznam doporučeného vybavení.

Krom toho je nutné uhradit patřičný finanční obnos na účet 605843211/0100, KB Příbram se zadaným variabilním symbolem (rodné číslo dítěte).

Platbu za tábor je nutné provést do jednoho měsíce od přihlášení dítěte na tábor.

Turnus
Variabilní symbol při platbě - rod. číslo
Jméno
Příjmení
Datum narození
Zdrav. pojišťovna
Adresa (vč. PSČ)
Jméno otce Povinný je pouze údaj o jménu a telefonu otce, nebo matky. Doporučujeme však vyplnit údaje o obou rodičích.
Tel. číslo otce
Jméno matky
Tel. číslo matky
E-mail
Kamarád (JEDEN), s nímž chce být dítě v oddíle:
Provozovatel garantuje umístění do jednoho oddílu vždy pouze u té DVOJICE dětí, jejichž jména budou vzájemně uvedena na obou přihláškách!
Dítě je
Číslo z obrázku: captcha

Prohlášení

Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které mé dítě úmyslně způsobí v době pobytu na dětském táboře na vybavení rekreačního zařízení. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit. Prohlašuji dále, že souhlasím s případným umístěním fotografie mého dítěte na internetových stránkách https://vamatremp.cz a se smluvními podmínkami pro letní tábory VAMAtremp.

Všichni účastníci tábora mají základní pojištění pro případ úrazu. Provozovatel neručí za ztráty a zničení cenností (drahé kovy, elektronika apod.) Na tábor nedoporučujeme mobilní telefony.